تو کيستی که من اين گونه بی تاب تو ام 

شب از هجوم خيالت نمی برد خوابم

/ 1 نظر / 8 بازدید
dost

مرسی که سر زدی دلم می خواهد دوست هميشگيم شی و برام فعلا دعا کنی