عشق آمد و خيمه زد به صحرای دلم

زنجير وفا فکنده در پای دلم

عشق اگر به فرياد دل ما نرسد

ای وای دلم

وای دلم

وای دلم

/ 1 نظر / 6 بازدید